Het certificaat voor akoestische prestaties

Het certificaat voor akoestische prestaties, de oplossing voor meer rust en stilte?

Hebt u ooit al eens het geluidsniveau in uw woning gemeten? Meer dan waarschijnlijk hebt u dit nog nooit gedaan en dat is niet verwonderlijk. Nochtans benadrukt de Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) het cruciale belang van een passende geluidsisolatie en van een doeltreffende geluidsabsorptie. Waarom maakt de akoestische isolatie dan nog altijd geen deel uit van de essentiële uitrusting van een gebouw? Vooral wanneer we weten dat in België bijna 3 personen op 10 aanzienlijke tot extreme hinder ondervinden van de geluidsoverlast binnenin en in de onmiddellijke omgeving van hun woning! Deze realiteit is het gevolg van een wereldwijde toename van de verstedelijkingsgraad en van de steeds verdere ontwikkeling van de transportinfrastructuur.

 

Performance Acoustique en centre ville

 

Wij hadden u vroeger al gewaarschuwd voor de nefaste gevolgen van de geluidspollutie. Lawaai wordt namelijk niet alleen algemeen erkend als een factor die bijdraagt aan de ontwikkeling van chronische stress, maar wordt ook in verband gebracht met problemen als hartinfarcten, hoge bloeddruk en zelfs diabetes. Daarom ijvert de ABAV voor de invoering van een certificaat voor akoestische prestaties, zodat niet alleen de eigenaars maar ook de toekomstige kopers van een huis terdege worden geïnformeerd over de toestand.

 

Niet-naleving van de geluidsnormen

Laten we even een jaar in de tijd teruggaan. Einde 2022 werd de norm NBN S 01-400-1, die de akoestische criteria voor woongebouwen in België regelt, herzien om een betere bescherming tegen geluidshinder te bieden aan de bewoners van residentiële gebouwen. Enkele maanden later al stelde de ABAV vast dat zelfs nieuwe gebouwen de normen niet altijd naleefden! Tegenwoordig pleit de vereniging met aandrang voor de invoering van een certificaat voor akoestische prestaties, dat als een hefboom wordt beschouwd om echt vooruitgang te kunnen boeken. Filip Verbandt, de voorzitter van de ABAV, benadrukt: “Er bestaan talrijke oplossingen en producten om de akoestiek in woningen te verbeteren. Vandaag de dag pleiten wij voor de invoering van een certificaat voor akoestische prestaties om de eigenaars en de kopers van woningen te informeren over de akoestische toestand van de woning, waardoor het geluidscomfort van de bewoners wordt verzekerd.”

 

Een prestatiecertificaat voor meer duidelijkheid

U hebt ondertussen wel begrepen dat er op dit ogenblik geen wettelijke verplichting bestaat met betrekking tot de geluidsprestaties van een woongebouw. De invoering van een certificaat voor akoestische prestaties lijkt een cruciale stap om in woningen een optimaal geluidscomfort te kunnen verzekeren. Naar het voorbeeld van het energieprestatiecertificaat voor gebouwen (EPC) dat de energieprestaties van een woongebouw weergeeft en dat wordt opgemaakt door gecertificeerde experts, zou ook het akoestisch certificaat verplicht worden en garant staan voor het geluidscomfort van de woning.

 

Acoustix Pan-terre, het antwoord voor al uw akoestische problemen

Met het oog op de invoering van dit certificaat voor akoestische prestaties, werpt Acoustix Pan-terre zich op als een onmisbare bondgenoot in de zoektocht naar een geluidsisolatie van topkwaliteit. Het zeer ruime productaanbod legt de nadruk op 3 specifieke kwaliteiten:

 

➡️ 1. De enige geteste en gecertificeerde oplossing

Acoustix Pan-terre onderscheidt zich van de rest als enige geteste en gecertificeerde oplossing voor akoestische isolatie. Die bijzonder strenge tests garanderen niet alleen de conformiteit met de meest strikte normen, maar eveneens een bewezen doeltreffendheid van de panelen onder reële omstandigheden.

Voor Acoustix Pan-terre opteren, betekent dat u in de wetenschap veeleer dan in mooie beloften gelooft.

➡️ 2. Akoestische prestaties van topniveau 

De panelen van Acoustix Pan-terre onderscheiden zich door een uitzonderlijke akoestische prestatie en bieden een premiumoplossing om geluidshinder uit te schakelen. Om het even of u een vredige binnenruimte wil creëren of geluiden van buitenaf wil tegenhouden, de panelen garanderen altijd een ongeëvenaarde geluidsisolatie.

Voor Acoustix Pan-terre opteren, betekent dat u voor onbetwistbare prestaties kiest.

➡️ 3. Biogebaseerde materialen

Aangezien we duurzaamheid hoog in het vaandel dragen, gebruikt Acoustix Pan-terre biogebaseerde materialen, namelijk vlaslemen, papier en karton. Deze milieuvriendelijke aanpak draagt ertoe bij om de koolstofvoetafdruk te verminderen en tegelijk een akoestische isolatie van de hoogste kwaliteit te verzekeren.

Voor Acoustix Pan-terre opteren, betekent dat u voor een milieuvriendelijke oplossing kiest.

 

De plaatsing niet verwaarlozen, want dit is essentieel bij akoestische ingrepen

Toch moet u voorzichtig zijn, want voor een goede akoestische isolatie zijn goede vakspecialisten vereist, die professionals van de akoestische ingrepen zijn. De ABAV waarschuwt voor de frequente fouten of nalatigheden die voorkomen tijdens de plaatsing en die de doeltreffendheid van de geluidsisolatie aanzienlijk kunnen verminderen. David Rammant, een technisch-commercieel medewerker van Pan-terre, licht dit nader toe: “Wij bieden zeer doeltreffende oplossingen aan, de enige in België die werden getest en gecertificeerd door BuildWise. Wij vestigen echter altijd ook de aandacht op de plaatsing: de beste oplossing zal de verwachte resultaten niet opleveren als ze de regels voor de uitvoering niet minutieus respecteert. Dat is waarom wij van Acoustix u altijd kunnen begeleiden door middel van workshops of u in contact kunnen brengen met ondernemers die door ons team werden opgeleid.” 

 

Wij zijn het erover eens dat het van essentieel belang is om stillere stedelijke omgevingen tot stand te brengen. Spijtig genoeg hangt dit niet alleen van ons af. Op ons niveau kunnen we echter wel al zaken ondernemen om de nefaste gevolgen van de geluidspollutie te beperken. In 2024 is het de hoogste tijd om te beginnen met de bouw van huizen die een optimaal akoestisch comfort bieden. 

 


Wist u dat? De isolatie in al haar vormen

Diverse materialen en technieken kunnen worden gebruikt om de globale isolatie van uw woning optimaal uit te voerenLet echter op dat u de verschillende types isolatie niet met elkaar verwart! Glaswol of rotswol bijvoorbeeld, die wordt aangebracht aan de binnenkant van scheidingsmuren of muren die aan de buitenkant grenzen, zorgt voor een thermische isolatie, met andere woorden ze isoleert uw woning tegen koude en grote hitte. Om de omgevingsgeluiden en de galm in een ruimte te verminderen, moet voor weefsels, melamineschuim of absorberende platen worden gekozen. Men spreekt dan van akoestische correctieDe isolatie van de vloer, de muren en het plafond met geluidsabsorberend materiaal, ten slotte, verhindert de verspreiding van ongewenste geluiden van de buitenkant naar de binnenkant van de woning en omgekeerd. Dit heet akoestische isolatie.

Terug naar nieuws
isolation acoustique

galmprobleem?

Stukken die resoneren?

Ontdek onze oplossingen

Eenvoudige installatie

Persoonlijk advies

Persoonlijk advies

Rust