Het burenlawaai. Acoustix Pan-terre

Het burenlawaai

Een grasmaaier op zondagochtend, de kinderen van het appartement boven je die tikkertje spelen, de melomaan naast je of nog je zeer sociale, maar eveneens lawaaierige buurman die 6 dagen op 7 om 5 uur ‘s nachts thuiskomt: het is maar een greep uit de verschillende soorten geluidshinder waarmee je wel ’s kunt geconfronteerd worden indien je niet als kluizenaar op het platteland leeft, op 30 km van elk vorm van beschaving.

Maar, in tegenstelling tot wat je zou gaan denken, is “de buurman” niet zomaar dat vervelende beestje dat toevallig veel wegheeft van een mens.

Wat als je buurman te veel lawaai maakt? Blijf in dialoog gaan!

Je lawaaierige buur beseft niet altijd dat hij lawaai maakt. Enerzijds is het ervaren van geluidshinder erg subjectief en anderzijds wordt geluid dat we zelf produceren gemakkelijker verdragen dan het geluid dat van anderen komt.

Bel de politie dus niet meteen wanneer je vindt dat je buurman iets teveel enthousiasme toont bij een topmatch als Anderlecht-Standard. Probeer daarentegen in dialoog te gaan: wijs hem er vriendelijk op dat je hinder ondervindt en zoek samen naar een oplossing die voor iedereen bevredigend is.

Om hem bewust te maken van de hinder, is het een goed idee om je buurmanuit te nodigen voor een gesprek. Zo kunnen jullie samen de oorzaken van het lawaai identificeren en bekijken wat de mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Bemiddeling

Soms wil het dialoog stroef verlopen. In zo’n situaties is het mogelijk om beroep te doen op een bemiddelaar om tot echte oplossingen te komen. Bemiddeling heeft tot doel om verschillende partijen dichter bij elkaar te brengen en juridische procedures te vermijden.

Als bemiddelaar kan je je syndicus, beheerder, bewaker of het buurtcomité vragen als neutrale partij op te treden en het dialoog tussen buren vlotter te laten verlopen.

We zijn allemaal buur van iemand

We worden af en toe gehinderd door het lawaai van onze buren. Dat betekent echter niet dat wij zelf geen lawaai maken. Integendeel! Het is natuurlijk niet evident om lawaai te meten en hinder kan ook ervaren worden, ondanks de naleving van de geluidsnormen.

Lawaaiproblemen zijn complex en gaan verder dan de wetgeving en de naleving ervan.

Het is begrijpelijk dat je je in zulke situaties wilt isoleren van je buren, maar wees ook bewust van het geluid dat je zelf produceert.

Een klein gebaar

Burenlawaai is het soort lawaai waar je gemakkelijk iets aan kan doen én meteen resultaten boeken. En iedereen gelukkig! Enkele basisoplossingen zijn:

 • Zet je muziek en tv op een aanvaardbaar volume
 • Vermijd, vooral ‘s avonds, om de deur dicht te smijten
 • Loop thuis op blote voeten, sokken, sloffen of doe schoenen met een soepele zool aan
 • Vermijd om ‘s nachts de kraan open te zetten
 • Gebruik je grasmaaier of ander gemotoriseerd tuingereedschap niet op zon- en feestdagen, noch tussen 20u et 7u op andere dagen
 • Voed je hond goed op, zodat je je buren onnodig geblaf kunt besparen
 • Bespreek met je buren aanvaardbare tijdstippen voor je doe-het-zelfactiviteiten
 • Aangekondigd lawaai is half vergeven: breng je buren dus op de hoogte van feestjes en werken

Hoe ga je lawaai in de praktijk te lijf

In Brussel en België in het algemeen, werden heel wat oude huizen onderverdeeld in appartementen om aan de groeiende vraag tegemoet te komen. Bij dit onderverdelen is er helaas zelden rekening gehouden met de akoestische isolatie van de nieuwe woonsten. En dit terwijl perceptie van lawaai net het gevolg is van slechte of onbestaande geluidsisolatie.

Daarom is het aangewezen om enkele renovatiewerken te overwegen of om kleine aanpassingen in je woonst te doen die het lawaai verminderen.

Kleine aanpassingen

 • Plaats vilten pads onder stoelen en meubels die je vaak verschuift
 • Vermijd slaande deuren door er schokdempers of buffers tussen de deur en deurstijl te plaatsen.
 • Hoe minder er in een kamer staat, hoe meer galm er is. Meubels, gordijnen, tussenschotten kunnen het lawaai breken, absorberen en verstikken.
 • Voorzie je meest lawaaierige elektro-apparaten en buizenvan contactschijfjes of anti-trillingssnoeren.
 • Isoleer je badkuip door een dempende mat onder de onderkant te plaatsen en ze los te koppelen van de muur en vloer door er anti-trillingsdichtingingen tussen te plaatsen.
 • Kies voor minder lawaaierige apparatuur. Tegenwoordig word steeds vaker de vermogensindex op toestellen aangegeven. Hoe hoger deze index, hoe meer lawaai het toestel zal produceren.

Renovatiewerken

Deze werken betreffen hoofdzakelijk de elementen van je huis of appartement die de verspreiding van burenlawaai vergemakkelijken. Afhankelijk of het om luchtgeluiden (tv, muziek, geschreeuw,…) of impactgeluiden (stappen, kinderen die rennen,…) begin je respectievelijk met de wanden of binnenmuren, of met de vloeren en plafonds.

 • Om de wanden te versterken zijn er verschillende opties. Om zeker te zijn dat jouw werken helemaal afgestemd zijn op je specifieke noden laat je best een offerte maken door een akoesticus.
 • Isoleer je vloeren goed met zwevende platen of dekvloeren. Indien je huurt, zul je, voor je hier aan begint en de vloerbekleding verwijderd, eerst toelating aan de eigenaar moeten vragen.
 • Installeer een vals plafond.
 • Plaats aangepaste ramen en deuren. Voor de ramen check je de dichtingen en overweeg je dubbele of zelfs drievoudige beglazing; voor de deuren informeer je naar zogeheten ‘akoestische deuren’, speciaal ontwikkeld om lawaai tegen te houden.

Het laatste redmiddel bij weerspannige, lawaaierige buur

Indien je buurman, ondanks al je goede wil, vriendelijkheid, aanpassingen en renovaties, geen oren heeft naar je klachten, heb je nog twee mogelijkheden.

Vredegerecht

Alvorens je een ‘klassieke’ procedure in gang zet, kan je met een eenvoudige brief een (gratis) bemiddeling vragen aan de vrederechter van je gemeente. Dankzij zijn studies en ervaring is deze rechter het gewoon dit soort geschillen op te lossen.

Slaagt hij niet in zijn bemiddelingsopdracht, is het ook mogelijk een proces op te starten bij het vredegerecht. De procedure is eenvoudig, snel en kost weinig in vergelijking met een klassieke strafrechtelijke procedure voor het Parket.

Klachten

In geval je een verzoek hebt voor een dringende interventie, zoals o.a. voor nachtlawaai, moet je contact opnemen met je lokale politie. Deze zal na vaststelling van de overtreding, een proces-verbaal opstellen en aan het Parket doorgeven, dat vervolgens een strafrechtelijk onderzoek zal inzetten.
Het is echter af te raden om klacht neer te leggen bij de politie: de procedure duurt lang, is kostelijk én de uitkomst blijft onzeker.