De gevolgen van lawaai op je gezondheid

De gevolgen van lawaai op je gezondheid

In onze voorgaande post vertelden we wat een geluid is en wat lawaai is. Daarnaast hebben we je ook een overzichtelijke decibelschaal meegegeven en een woordje uitleg over hoe geluidsintensiteit in decibels wordt uitgedrukt.   Decibels meten is belangrijk, meer bepaald voor onze gezondheid. Daarom zullen we het vandaag hebben over het effect van lawaai op onze gezondheid.

Getoeter, luidruchtige motors, drilboren, grasmaaiers, blaffende honden, luide muziek,…  In de stad word je voortdurend belaagd door lawaai. En dat lawaai heeft onmiskenbare sociologische gevolgen, die zich niet zomaar opzij laten schuiven.

Om maar enkele cijfers te geven, lijden meer dan 125 miljoen Europeanen onder de geluidsvervuiling, veroorzaakt door de uiteenlopende vervoermiddelen van ons tijdperk; en 80% van de Fransen geeft toe lawaai als een probleem te ervaren. Lawaai veroorzaakt door luchtverkeer en door autoverkeer, maar ook lawaai afkomstig van buurtbewoners: we kunnen er ziek van worden en er op de koop toe nog ‘s burenruzies aan overhouden ook. Kortom: lawaai kan een echte nachtmerrie worden.

Wanneer lawaai je dag in dag uit de oren uitkomt

De werking van ons gehoor is een even verfijnd en fragiel apparaat als een uurwerk. Het is belangrijk om dit apparaat zo goed mogelijk beschermen, want gehoorproblemen die ontstaan door geluidshinder zijn vaak onomkeerbaar. Er bestaat een hele reeks aan gehoorproblemen:

 • Geleidelijke doofheid: verlies of verzwakking van het gehoor die kan optreden na een herhaalde, dagelijkse blootstelling aan geluid van 85 dB.
 • Tinnitus of oorsuizen: een onjuiste perceptie van geluid (suizen, fluiten, etc.) zonder aanwezigheid van een geluidsbron.
 • Hyperacusis: overgevoeligheid van het oor aan bepaalde geluiden (bepaalde muziek, metaalgeluiden, etc.).
 • Acute gehoortrauma: letsel abrupt veroorzaakt door blootstelling aan extreem lawaai zoals een explosie, vuurwerk of een schot. Een enkele blootstelling kan volstaan om er een geperforeerd trommelvlies of andere binnenoorschade aan over te houden. Doorgaans heeft dit een gedeeltelijk gehoorverlies tot gevolg.

We zouden de lijst nog langer kunnen maken, maar het doel van deze post is niet om alle mogelijke gehoorproblemen op te sommen. Wel kunnen we je alvast geruststellen: het komt zeer zelden voor dat een letsel volledige doofheid veroorzaakt. Houd er vooral rekening mee dat blootstelling aan een aanhoudend lawaai, zonder onderbreking dus, meer gehoorschade veroorzaakt dan lawaai dat met regelmatige intervallen – mét onderbrekingen – terugkeert. Samengevat is het aan te raden om je oren nooit te lang aan lawaai bloot te stellen.

 • aan 85 dB: niet langer dan 8 uur
 • aan 100 dB: niet langer dan 15 minuten
 • aan 105 dB: niet langer dan 5 minuten

De gevolgen van lawaai voor het zenuwstelsel en voor het hart- en vaatstelsel

Wanneer lawaai op het systeem werkt… Hoewel het effect van lawaai op het gehoor gekend is, worden de gevolgen voor de algemene gezondheid nog vaak onderschat. Zo vergeet men wel eens dat lawaai de slaap kan verstoren of het zenuwstelsel overbelasten, wat een impact heeft op het hele organisme. Daarom is het niet overdreven om te stellen dat lawaai een gevaar is voor de volksgezondheid. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de nefaste gevolgen van lawaai voor onze gezondheid.

Zenuwstelstel
 • Meer stress
 • Verstoorde slaapkwaliteit (lichte slaap, vaker wakker worden ‘s nachts, etc.)
 • Moeilijkheden om te studeren, verminderde alertheid en oplettendheid
 • Verschijning en versterking van agressiviteit en depressie
Visueel systeem
 • Verslechterd nachtzicht
 • Foute perceptie van kleuren en afstanden
Hart- en vaatstelsel
 • Toename van hartritme en bloeddruk
 • Hogere cholesterolwaarden
 • Verhoogd risico op hartinfarct
Immuunsysteem
 • Verminderde weerstand
Spijsverteringsstelsel
 • Toename van kans op maagzweren, gastritis, darmziekten, etc.
Ademhalingsstelsel
 • Toename van het ademhalingsritme en de amplitude van de ademhaling
Thermoregulatiesysteem
 • Toenemende transpiratie
 • Daling van de huidtemperatuur
Sociaal
 • Moeilijk communiceren
 • Oordelen over anderen
 • Agressiviteit

Je hebt het goed begrepen, lawaai kan ons lichaam heel wat schade berokkenen, en dan hebben we het nog niet eens over de psychologische impact van lawaai gehad.

 

Het risico op negatieve effecten van lawaai is niet alleen verbonden met het intensiteitsniveau op bv. de werkplaats, maar ook met de duur van de blootstelling. Zo wordt er gerekend dat je bij blootstelling aan lawaai gedurende een volledige werkdag (van 8 uur) gehoorschade oploopt bij 85 dB (A). Ligt het aantal decibels hoger dan deze waarden, dan moet de blootstelling ingekort worden. Gaat het om een extreem intensiteitsniveau (hoger dan 130 dB (A)), is elke blootstelling, hoe kort ook, gevaarlijk.

Volgens het EEA, worden in Europa jaarlijks 43.000 ziekenhuisopnames en meer dan 10.000 (vroegtijdige) sterfgevallen veroorzaakt door lawaai. En in meer dan 900.000 gevallen van hoge bloeddruk zou deze te wijten zijn te veel aan lawaai.

Wanneer lawaai je de oren uitkomt, wanneer het letterlijk op je systeem werkt, dan wordt het tijd om de juiste reflex te hebben en lawaai te verminderen, voor jezelf en voor je omgeving.

Maar hoe je wapenen tegen lawaai? Hoe kun je je beschermen? Wat is de juiste reflex wanneer je met lawaai te maken krijgt? Op al deze vragen krijg je antwoord in onze volgende blogpost.

In afwachting kun je alvast een kijkje nemen op het NOISE-platform (Noise Observation and Information Service for Europe) een onlinedatabank over de blootstelling aan geluid in Europa.